شرکت زرریسان امیرکبیر کاشان
زرریسان
خدمات مشاوره فروش

 
زرریسان

تلفن تماس : 031 55404202-6

زرریسان


نخ اکریلیک را بهتر بشناسیم

الياف اكريليك از مهم ترين و پرمصرف ترين الياف مصنوعي به شمار مي رود. الياف اكريليك از نظر خواص و موارد استفاده با وزن مخصوص كم، جايگزين پشم است. و در تهيه فرش ماشيني، پتو، لباسهاي زمستاني، كشباف هاي ضخيم، به مصرف مي رسد.الياف اكريليك از اكريلونيتريل كه يك ماده پتروشيميايي است تشكيل شده است. معمولاً اكريلونيتريل با مقاد